Ly Nhựa

Các loại ly nhựa: Khởi Hưng (KH), Tân Cường Hoa (THC), Thải Hồng, . . .