google-site-verification=9wIhoStPXHoEiDIs3oObPmcUhyNxbvsxX6MaV-Izgq4

Xốp Ly

Các loại xốp (có IN và không IN) : 1 Ly (màu Trắng), 2 Ly (màu Hồng), 3 Ly (màu Xanh), 4 Ly (đựng Bánh mì) Nhận đặt hàng theo Quy cách.