google-site-verification=9wIhoStPXHoEiDIs3oObPmcUhyNxbvsxX6MaV-Izgq4

Rác kg Tấn Tài Nguyên

Túi đựng rác 1 kg có 3 cuộn, (3 màu)
Túi chuyên dùng cho đựng rác thải, rác sinh hoạt, có khả năng tự hủy sau thời gian 5 năm.